Skip to main content

Platforma kontrolingu finansowego

Szczegółowa analiza danych finansowych firmy w kilka minut. Zarejestruj się i przetestuj bezpłatnie.

Nasze rozwiązania

Platforma do kontrolingu

Od “big picture” do szczegółowej sprawozdawczości finansowej i usprawnionej funkcji kontrolingu. Potężne oprogramowanie analityczne dla MŚP umożliwia poprawę jakości funkcji finansowych w firmie.

Klienci:

firmy MŚP, biura księgowe, usługi CFO

Więcej

Due diligence & audyt

Skalowalne narzędzie analityczne zapewniające doradcom zautomatyzowany proces analityczny, który uwalnia czas i zasoby utracone na manualne przetwarzanie danych w projektach due diligence i audytach.

Klienci:

firmy due diligence oraz audytorzy

Więcej

Monitoring & raportowanie

Łatwe przygotowanie raportu i udostępnianie danych usprawnia komunikację z innymi stronami w ramach cyklicznego raportowania. Lepsza funkcja oceny i monitorowania ryzyka.

Klienci:

banki, fundusze VC, PE & PD

Więcej

Innowacyjne podejście do danych finansowych

Skalowalna infrastruktura dostosowana do potrzeb zarówno MŚP jak i grup kapitałowych

Integracja z najpopularniejszymi systemami księgowymi, a także plikami JPK

Zautomatyzowany proces analityczny uwalnia czas i zasoby firmy tracone na ręczne przetwarzanie danych

Narzędzia zaprojektowane zgodnie z najlepszymi praktykami wiodących firm konsultingowych

Przykłady zastosowania

Rewolucja w prezentacji danych finansowych umożliwiająca ich wielopoziomową analizę przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do danych źródłowych na każdym etapie ich wykorzystania
1
Przychody spółki od kilku miesięcy stopniowo spadają, a dodatkowo rentowność za ostatni miesiąc była ujemna ze względu na wysoki wzrost kosztów usług zewnętrznych.
2
Z Liquizen wystarczy kilka kliknięć, aby dowiedzieć się, że spadek przychodów wynika z malejących obrotów u jednego z Twoich kluczowych klientów, a Ty dowiesz się dokładnie u którego.
3
Można też bezproblemowo dowiedzieć się, że ujemna marża w ostatnim miesiącu wynika z wysokich faktur za doradztwo prawne. Z Liquizen bardzo łatwo jest przejść z dobrze znanego formatu RZiS do pojedynczego zapisu księgowego.
4
Dzięki Liquizen można również szybko zrozumieć, co kryje się w pozycjach pozostałych przychodów lub kosztów, dzięki czemu można mieć pewność, że patrzy się na prawdziwe wyniki firmy bez jednorazowych i bezgotówkowych pozycji.

Uzyskanie dostępu do pełnego zrozumienia sytuacji finansowej na podstawie tysięcy zapisów księgowych, a nie tylko zagregowanego wyniku.

Szczegółowa analiza przychodów w standardowym formacie RZiS w kluczowych strumieniach przychodów; najlepsi klienci w jednym rekordzie księgowym, z którego można skorzystać w ciągu kilku sekund.

Szybkie wykrywanie zmian, nieprawidłowości i zdarzeń jednorazowych w strukturze kosztów wraz ze szczegółową analizą dostępnych na wyciągnięcie ręki.

Potężny silnik analityczny przynosi szybkie i głębokie zrozumienie każdej linii bilansu w zaledwie kilka kliknięć. Nie ma potrzeby tracić czasu na ręczne, czasochłonne przetwarzanie danych.

Szybka analiza zmian w kapitale obrotowym, dzięki intuicyjnej prezentacji danych, pomaga zrozumieć zarówno strukturę należności i zobowiązań, jak i dynamikę zmian w zakresie kluczowych kontrahentów.

Szczegółowa analiza stanu zadłużenia, jak również jego struktury jest jasna i precyzyjna jak nigdy dotąd.

1
Liquizen pozwala również na szybkie i głębokie zrozumienie dowolnej pozycji bilansowej za pomocą kilku kliknięć, a intuicyjna prezentacja danych pomaga zrozumieć zarówno strukturę, jak i dynamikę zmian.
2
Możesz na przykład dowiedzieć się, że wzrost należności wynika głównie z jednego klienta, tego samego, dla którego obroty maleją. To może być wczesny sygnał ostrzegawczy, który zauważysz dzięki Liquizen.
3
Duża koncentracja na kilku klientach może również stworzyć potencjalne problemy, ale z Liquizen szybko zidentyfikujesz potencjalne ryzyko i będziesz w stanie nim zarządzać.
1
Nowoczesna, bezpośrednia prezentacja przepływów pieniężnych jest bardziej intuicyjna i może pomóc w łatwym zrozumieniu, co tak naprawdę wpływa na Twoją pozycję gotówkową. Pamiętaj, że zawsze możesz zanurkować z dobrze ustrukturyzowanego “big picture” w dół do pojedynczego zapisu księgowego.
2
Możesz na przykład szybko przeanalizować, jaka jest Twoja rzeczywista ekspozycja na walutę obcą lub sprawdzić płatności od konkretnego klienta. Liquizen pomoże Ci uzyskać pełny dostęp do Twoich danych finansowych w jednym miejscu.

Nowoczesna, bezpośrednia prezentacja przepływów pieniężnych może pomóc w szybkim zrozumieniu pozycji płynnościowej, skoncentrowaniu się na głównych kontrahentach lub ocenie ryzyka walutowego.

Platforma do kontrolingu

Wzmocnij swój zespół dzięki zaawansowanej analityce i poprawie jakości funkcji raportowania
Zapewnienie dodatkowej wartości poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie raportowania, kontrolingu i zarządzania płynnością
Usprawnienie funkcji raportowania i kontroli poprzez redukcję pracy manualnej i automatyzację procesu gromadzenia danych
Poprawienie jakość działania kontrolingu dzięki potężnemu narzędziu analitycznemu i uzyskaniu głębokiego wglądu w dane finansowe

Wnieś dodatkową wartość do organizacji

Dostęp w czasie rzeczywistym do danych zgromadzonych w systemie księgowym zapewnia zautomatyzowane funkcjonalności kontrolingowe, ułatwiające podejmowanie codziennych decyzji.

Moduł Treasury Manager zastępuje ręczne zarządzanie płynnością finansową i dostarcza narzędzi do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych.

Zbuduj funkcję kontrolingu w nowy sposób

Zautomatyzowany proces analityczny zwalnia Twój czas i zasoby poświęcone wcześniej na ręczne zbieranie i przetwarzanie danych.

Innowacyjna platforma wtyczek pozwala na szybkie wdrożenie w organizacji, a niskie bariery wejścia pomagają budować kontroling jakościowy bez CFO na pokładzie.

Potężne narzędzie analityczne

Rewolucja w prezentacji danych finansowych umożliwiająca ich wielopoziomową analizę przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do danych źródłowych na każdym etapie ich wykorzystania.

Innowacyjne podejście oparte na tysiącach indywidualnych, zawsze aktualnych zapisów księgowych, a nie tylko na danych wyjściowych.

Due diligence & audyt

Wzmocnij swój zespół dzięki zaawansowanej analityce i wprowadź innowacje dla swoich klientów
Przynieś swoim klientom dodatkową wartość, wdrażając innowacyjne rozwiązania typu plug-in i wypełniając lukę w jakości i przejrzystości danych
Usprawnienie projektów due diligence i audytu (redukcja pracy manualnej i automatyzacja procesu zbierania danych)
Buduj i rozwijaj nowe usługi dla swoich klientów w oparciu o możliwości platformy

Wnieś dodatkową wartość do organizacji

Dostęp w czasie rzeczywistym do danych zgromadzonych w systemie księgowym umożliwiający udostępnienie zautomatyzowanych funkcjonalności kontrolingowych usprawniających podejmowanie codziennych decyzji.

Moduł Treasury Manager zastępujący ręczne zarządzanie płynnością finansową i dostarczający narzędzi do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych.

Buduj kontroling w nowy sposób

Zautomatyzowany proces analityczny zwalnia Twój czas i zasoby na ręczne zbieranie i przetwarzanie danych.

Innowacyjna platforma wtyczek pozwala na szybkie wdrożenie w organizacji, a niskie bariery wejścia pomagają budować kontroling jakościowy bez CFO na pokładzie.

Potężne narzędzie analityczne

Rewolucja w prezentacji danych finansowych umożliwiająca ich wielopoziomową analizę przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do danych źródłowych na każdym etapie ich wykorzystania.

Innowacyjne podejście oparte na tysiącach indywidualnych, zawsze aktualnych zapisów księgowych, a nie tylko na danych wyjściowych.

Monitoring & raportowanie

Wzmocnij swój zespół dzięki zaawansowanej analityce i wypełnij lukę w jakości i przejrzystości danych
Usprawnienie procesu raportowania pomiędzy funduszem a spółkami portfelowymi
Usprawnienie i automatyzacja monitorowania oraz szybsza identyfikacja sygnałów wczesnego ostrzegania
Wykorzystanie rozwiązań typu plug-in w celu usprawnienia analizy ryzyka i szybszego podejmowania decyzji

Automatyzacja raportowania

Automatyzacja procesu raportowania danych finansowych spółek portfelowych do funduszu pozwala zaoszczędzić czas zarówno po stronie spółki, jak i funduszu.

Intuicyjne narzędzie pozwala zastąpić ręcznie wypełniane formularze, usprawniając i podnosząc jakość komunikacji pomiędzy funduszem a spółką oraz funduszem a LP.

Usprawniony proces

Dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym pozwala na szybsze reagowanie (wczesne sygnały ostrzegawcze), zmniejszając tym samym ryzyko niewypłacalności.

Zautomatyzowany proces analizy finansowej uwalnia czas Twojego zespołu i przesuwa go z ręcznych zadań zbierania danych (data sourcing) w kierunku wyciągania wniosków i tworzenia wartości dla biznesu.

Potężne narzędzie analityczne

Rewolucja w prezentacji danych finansowych umożliwiająca ich wielopoziomową analizę przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do danych źródłowych na każdym etapie ich wykorzystania.

Ocena ryzyka opiera się na tysiącach indywidualnych, zawsze aktualnych zapisów księgowych, a nie tylko na danych wyjściowych, takich jak sprawozdania finansowe.

Nasz zespół

Zespół Liquizen składa się z ekspertów łączących umiejętności finansowe i techniczne.

Trzon zespołu stanowią osoby z doświadczeniem w Big4, zawodzie CFO, bankowości inwestycyjnej, rozwoju IT dla instytucji finansowych oraz marketingu & UI/UX.

Nasze zrozumienie Państwa biznesu zaowocuje stworzeniem platformy “szytej na miarę”, wdrożonej w Państwa organizacji.

Rozpocznij pracę z Liquizen

Wypełnij formularz i uzyskaj pierwszy wgląd w finanse swojej firmy w 5 minut od zalogowania do platformy

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.